Cradle of twilight

In the cradle of twilight, where shadows gently kiss the earth, A symphony of whispers, a time of quiet rebirth. Embrace the darkness, the canvas for stars to…

A world untamed

Silhouettes dancing In the dim haze Whispers in the dark Echo so divine City’s heartbeat A lullaby Lonely streets gleam With neon signs In her eyes, I see…

«The beauty of her» av Glitterputty

Jakten på den rette

Cutup av Morten Skogly.

Brotsverket, av Hallgeir.F

Brotsverket kven fylte sengamed skuggarbaud framden tomme stolenog tømde rommetfor ljodar kven stal dagenhan eg fekkfor å fylle med innhald -Hallgeir.F