Cover av PJ Harveys «Electric light». Denne sangen ble spilt inn i 1998 på Aurdal pensjonat.