Det er trøbbel i tårnet
Jeg ser ikke klart
Jeg prøver å rømme
Men har verken
kart eller kompass

Prøver å løpe
Men beina er
støpt fast
Prøver å hoppe
Men det er
alt for lavt

Av Stian Knutsen

Illustrasjoner av Morten Skogly