Kategori: DiktSide 2 av 7

Sørover, av Morten Skogly

Søk deg langt fra støyen der skog og bekker med myke og pausende vinder vever deg inn i blomster sørover, til du når mosegrodde bredder og mørke daler…

Utvalgte dikt, av Anne Bremnes

(Foto: Bealluc, Flickr CC) MANNEN & SKILSMISSEN Overrasket som et barn over sine egne gjerninger og oppriktig skuffet av resultatene MORS FARVEL Gå ut og bortover stien til…

Første dag, av Morten Skogly

(Foto: Dimitar Atanasov) verden er en liten båt vi kaller på stormen vi bruker dette øyeblikket finner et mannskap finner en vei første dag begynn på nytt Vi…

Brodert med svart mose, av Morten Skogly

Så mange veier å velge mellom ute av stand til å stoppe Liggende i hennes lange slør brodert med svart mose Dagen er over djevelen har forsvunnet –…

To dikt av Hallgeir.F

Små bekkar eg vil demme opp livets åer sjå muddervegar tørrlagt la skuggeplanter tørste eg vil symje i demninga møte stranda med berre meg – utan frykt inga…