Så mange veier å velge mellom
ute av stand til å stoppe

Liggende i hennes lange slør
brodert med svart mose

Dagen er over
djevelen har forsvunnet

– Morten Skogly

(Foto: montillon.a, Flickr, Creative Commons