Søk deg langt fra støyen
der skog og bekker med myke og pausende vinder vever deg inn i blomster
sørover, til du når mosegrodde bredder og mørke daler

Foto og tekst av Morten Skogly