Forfatter: Morten Skogly (redaktør)Side 1 av 35

Hvor kommer håpløsheten fra?

Hun vet ikke hvor denne følelsen av håpløshet kommer fra Det er så ofte hun føler hun er i ferd med å drukne i sitt eget liv Det…

Cradle of twilight

In the cradle of twilight, where shadows gently kiss the earth, A symphony of whispers, a time of quiet rebirth. Embrace the darkness, the canvas for stars to…

A world untamed

Silhouettes dancing In the dim haze Whispers in the dark Echo so divine City’s heartbeat A lullaby Lonely streets gleam With neon signs In her eyes, I see…

Jakten på den rette

Cutup av Morten Skogly.

Brotsverket, av Hallgeir.F

Brotsverket kven fylte sengamed skuggarbaud framden tomme stolenog tømde rommetfor ljodar kven stal dagenhan eg fekkfor å fylle med innhald -Hallgeir.F