«Føggel forsvinn» av snåsningen Kjersti Kveli er utgitt på plata «No e tida», utgitt i 2015.

Føggel forsvinn
har si rot i vinden
mi rot e’ fengsla, festa te jorda
Og jorda e’ tung og sorgan e’ stor
mi rot e’ råtten, det skrik der vi bor

Lett meig forsvinn
som føggel i vinden
i vil flyt i sol
flyt i sky
flyt der i vinden
som ein føggel forsvinn

Føggel forsvinn
har si rot i vinden
lett meig forbind mi sjel te di
Når såran har grodd får arr nye sår
frøan e’ frossen uansett ka vi sår

Lett meig forsvinn…

Ja, vi e’ ung, men alt e’ oppbrukt
no e’ det jorda som ét tå oss
Og vi e dum. Naive vi går
Klatre og kløne, mens ingenting står

Lett meig forsvinn…

Ta den lettaste vei’n
den som itj e’ så bein
den som krumme og svinge
og kjennes så fri og rein
den som e’ din alein
den rettaste, lettaste vei’n
Ta den lettaste vei’n
den som danse deig heim