125 million gals
photo credit: WhatDaveSees

Fra diktet Poem for Display at a City Reservoir av Dave Bonta

Obs, selvmordere: Vennligst vis hensyn
Gå og drukne dere et annet sted. Det er ikke det at kroppene deres
forurenser vannet – det er en myte.
Men det vi krever av vann er et fravær av smak,
og ikke en smak av fravær.

//

Attention suicides: please have the consideration
to drown elsewhere. It is not that your body
would be especially toxic — that’s a myth.
But what we crave in water is an absence of taste,
not the taste of absence

Dave Bonta:

Blog: http://www.vianegativa.us/

Dave Bonta