Never let me go.

Stemning

Dystert hav

Bølgers smerter

Rosen gav

Barndoms-hjerter

jordens himmelseng

I rørelse

leppers følelse

Tankers tvil

Sjelens livsstil

Nyfødt kløvereng

Your love is weird.

Smerte

Hånden som fører

Øyne som tvilen smører

Hjertets villhet

berører

Sjelens stillhet

Ingen tilhører

Vakker og fyldig

Skamfull Ravn

Hvorfor er du likegyldig

Du vet ikke mitt navn

Nakent sinn i fangenskap

Jeg vil bli

Føler sultens lange gap

Slipp meg fri

Sjel i villrede

Verden som den er

Du skal se min vrede

Når du er nær

stjel mitt hjerte

føl min smerte

Long for yesterday

I long for yesterday
When the sky doesn’t quiver
The children sing and play
I’m going down the Mississippi river

The flashing light in my eyes
Eat me up inside
Consuming all the lies
There is nowhere to hide

Yes to yesterday I long
I see the land so wide
Where there is no wrong
I see the land with pride

Deceit and corruption
Living day by day
Enormous eruption
I long for yesterday

A shower of bullets within the blink of an eye
Yesterday has gone away
Waiting for you to say goodbye
Tomorrow has come to stay

Innsendt av Heidi Ek

Heidi sier:

Jeg er 39 år og tar utdanning for å bli barne- og – ungdomsarbeider.

Valgte å publisere dikt, da dette ble positivt mottatt av lærere.

Positivitet, motivasjon og inspirasjon er viktige bidrag i mitt liv.

Dikt symboliserer stemninger i oss mennesker, og det er hva mine tekster handler om.