Zen Garden, Tokyo

Et dikt av Czesław Miłosz (1911-2004).

En lykkelig dag.
Tåken lettet tidlig. Jeg jobbet i hagen.
Kolibriene hang over kaprifolens blomster
Det var ingen ting på jorden jeg ønsket å eie.
Jeg kjente ingen verdt å misunne.
Jeg hadde glemt alt det onde jeg hadde lidt.
Jeg skjemtes ikke lenger over den jeg en gang var.
Kroppen min verket ikke.
Når jeg reiste meg opp, så jeg blått hav og seil.

//

A day so happy.
Fog lifted early. I worked in the garden.
Hummingbirds were stopping over the honeysuckle flowers.
There was no thing on earth I wanted to possess.
I knew no one worth my envying him.
Whatever evil I had suffered, I forgot.
To think that once I was the same man did not embarrass me.
In my body I felt no pain.
When straightening up, I saw blue sea and sails.

Stor takk til Bruce Sterling som svarte på mailen vi sendte for å finne forfatteren til dette diktet, som han brukte til å avslutte den flotte talen han holdt under SXSW i 2007.