Side 34 av 34

Skagen, et dikt av Silje Strand

La oss binn oss reis av sted og kjøp et lite hus på Skagen. æ kain mal og du kain drekk. photo credit: senderweb